Roletožalúzie - rolety Deň a Noc

Roletožalúzie niekedy aj nazývané „zebra“ alebo „rolety deň a noc“ sú v našej ponuke predajným bestsellerom. Za svoju obľúbenosť vďačia najmä skutočnosti, že v sebe spájajú dizajn rolety a funkčnosť žalúzie.

Roletožalúzie sú vyrobené z polyesterového materiálu, ktorý tvoria pásy striedavo husto a riedko tkanej tkaniny. Pri vyťahovaní alebo sťahovaní tkaniny dochádza k posuvu pásov. Ich vzájomným prekrývaním je možné dosiahnuť rôzny stupeň zatienenia. Vďaka svojej antistatickej povrchovej úprave látka odpudzuje prach. Až 102 rôznych typov látok rozdelených do 3 rôznych cenových kategórií, rôznych farieb a vzorov  s rôznym stupňom zatienenia tvorí mimoriadnu kolekciu, z ktorej si vyberie každý náš zákazník. V našej základnej cenovej skupine I. nájdete až 31 látok rôznych farieb a štruktúry!

Roletožalúzie (rolety Zebra, rolety Deň a Noc) je možné montovať do stropu aj na stenu. Ovládať je možné ich manuálne prostredníctvom kovovej guličkovej retiazky, alebo motorom a diaľkovým ovládačom s možnosťou pripojenia na inteligentný ovládací systém.

V porovnaní s lacnými roletožalúziami vyrobenými z PVC a komponentov z ázijských krajín sa roletožalúzie z našej ponuky vyznačujú vysokou kvalitou rezania látok ultrazvukom, ktorá zabraňuje strapkaniu okrajov látok, vysokou úrovňou technického spracovania (precízne spracované hrany, spodná záťažová lišta), možnosťou výberu prevedenia s kazetou a bez kazety, možnosťou výberu ovládania, možnosťou ladenia pásov a v neposlednom rade exkluzívnou kolekciou látok. Dizajnové chromové prevedenie bez kazety sa vyznačuje nielen luxusným prevedením. Umožňuje aj výrobu nadštandardných rozmerov.

Nezabudnite, že aj kvalitná montáž môže výrazným spôsobom ovplyvniť životnosť roletožalúzie. Objednajte si ešte dnes roletožalúzie z našej ponuky vyrobené na mieru a o chvíľu sa budete aj vy tešiť z funkčného a dekoratívneho výrobku, ktorý budú obdivovať všetky vaše návštevy.

Videoprezentácia najnovšej kolekcie látok

Všeobecné záručné podmienky

Roletožalúzie dodávame vyrobené na mieru. Zamerajú vám ich a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci.

  • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
  • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
  • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
  • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
  • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
  • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (v prípade, že si roletožalúzie montuje zákazník sám)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Prečítajte si podmienky 5 ročnej záruky spoločnosti Leha pre spotrebiteľov TU.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.

Roletožalúzie si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prievidza, Prešov, TrenčínŽiar nad Hronom, Žilina