Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Bezpečnostné pokyny

Tieniaca technika slúži k zatieneniu, nie zatemneniu a nemá priame zabezpečovacie účinky. Je určená do dohotovených interiérov a exteriérov. Z dráhy chodu žalúzií a roliet odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu, alebo naopak vytiahnutiu. Dodržiavanie návodov na použitie a údržbu je základným predpokladom dlhodobej spoľahlivosti a funkčnosti výrobkov.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre motoricky poháňanú tieniacu techniku

  1. Výrobca motorov odporúča, aby minimálne jedno ovládacie miesto bolo v blízkosti zariadenia s motorovým pohonom  alebo ich skupiny.
  2. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s pevne inštalovanými ovládačmi. Diaľkové ovládače odložte mimo dosah detí.
  3. Núdzové ovládanie používajte iba pri odpojení napätia.
  4. V priebehu pohybu motoricky poháňaného zariadenia zabezpečte, aby sa žiadna z prítomných osôb nepriblížila skôr, dokým pohonný systém nebude “ v kľude“.
  5. Pokiaľ sa v blízkosti vykonáva nejaká údržba (napr. čistenie okien), odpojte pohon od napájania.
  6. Systém často kontrolujte, aby ste včas odhalili akúkoľvek nezrovnalosť alebo známku opotrebovania. Jednotku s motorovým pohonom nepoužívajte ak vyžaduje opravu alebo nastavenie.
  7. Tieto zariadenia nie sú určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami  alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ neboli o používaní zariadenia poučené.
  8. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nebudú hrať.

Elektropríslušenstvo

Návody na používanie a údržbu elektropríslušenstva nájdete TU.

Nahoru