Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Ako správne vybrať typ tienenia

Jednoznačne najúčinnejším spôsobom tienenia, ktoré výrazným spôsobom zabraňuje nežiaducemu prehrievaniu interiéru je exteriérová tieniaca technika. Všetky druhy tieniacej techniky znižujú prestup tepla. Každý druh však má svoje špecifiká.

Exteriérové rolety – dokonalá ochrana pred prehrievaním interiéru v lete a zároveň pred únikmi tepla v zime. V lete dokáže zachytiť až 95 % tepla zo slnečných lúčov. V zimnom období zabraňuje únikom tepla z interiéru – súčiniteľ prestupu tepla U dokáže zlepšiť až o 15 %.

exterierove zaluzieExteriérové žalúzie – účinná ochrana pred prehrievaním interiéru v lete, ktorá navyše umožňuje plynulú reguláciu osvetlenia. V letnom období prináša výraznú úsporu nákladov spojených s klimatizáciou. a zároveň pred únikmi tepla v zime. V zimnom období stiahnutá exteriérová žalúzia prináša taktiež významné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov okna. V laboratóriu tepelnej techniky budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave   na laboratórnom zariadení  klimatickej  komory  spoločnosť K-system  dala  overiť  tepelno-technické  parametre  okna  z drevených  lepených  lamelových  profilov  s  izolačným  trojsklom  so  spustenou  exteriérovou  žalúziou Prominent s lamelou Z-90.

Na základe výsledkov overenia v protokole o skúškach bolo konštato vané zlepšenie tepelno-technických parametrov vplyvom žalúzií Prominent nasledovne:

 • súčiniteľ prechodu tepla z Uw =0,92 na Uw =0,75W/(m2K) – zlepšenie o 18,5 %
 • priemerné zvýšenie vnútornej povrchovej teploty okna o 1°C a v kritickom detaile (spodný roh) Ɵ  10 až o 1,6° C.

Fasádne markízy – spoľahlivá avšak v našich podmienkach zatiaľ málo rozšírená ochrana pred prehrievaním interiéru  znižujúca prestup tepla až o 90%.

Existujú konkrétne prepočty, ktoré pri rovnakých podmienkach porovnajú výsledky prehrievania a tienenia interiéru pri použití rozdielnych spôsobov tienenia?

Uvedené technické hodnoty sú určené štandardizovanými skúškami a výpočtami v súlade s normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099. Nie sú nám známe konkrétne prepočty pri rovnakých podmienkach pre všetky uvedené typy exteriérového tienenia. Hodnoty pre rolety a markízy sú prevzaté zo spracovaných materiálov spoločnosti Velux, ktorá tieto typy tienenia ponúka na strešné okná. S výnimkou spoločnosti K-system, ktorá ako jediná vykonala laboratórne merania pre exteriérové žalúzie typ Prominent Z-90 v súčinnosti s oknom pre energeticky pasívne domy nám nie sú známe žiadne iné konkrétne záznamy laboratórnych meraní a výsledkov.

motorický pohonAké sú výhody a nevýhody rôznych typov pohonov exteriérového tienenia vrátane tých na solárny pohon?

Všetky motoricky ovládané tieniace prvky z ponuky spoločnosti K-system sú vybavené francúzskymi značkovými motormi Somfy. Somfy je najväčším svetovým dodávateľom pohonov pre tieniace zariadenia. Medzi jednotlivými typmi pohonov sú zásadné rozdiely najmä vo výkone. Zjednodušene to znamená, čím väčší kus, tým silnejší motor. Pri exteriérových roletách sú však aj rozdiely vo funkčnosti – okrem základným motorov s mechanickým dorazom, je možné objednať si motor s ochranou pri náraze na prekážku, s ochranou pred primrznutím, s kontrolou koncových dorazov – pre dlhšiu životnosť panciera, s možnosťou nastavenia medzipolohy, alebo s integrovaným rádiovým prijímačom – pre minimalizáciu kabeláže v interiéri. Samostatnou kapitolou sú motory na solárny pohon pre exteriérové rolety, ktoré nevyžadujú žiadne napájanie a prívod elektriny s možnosťou ovládania pomocou diaľkového ovládača.

Ako to vyzerá s trvanlivosťou rôznych materiálov používaných na vyhotovenie rôznych spôsobov tienenia?

V prípade exteriérových žalúzií odporúčame výrobky s minimálnym použitím PVC častí. V prípade exteriérových roliet odporúčame rolety s hliníkovým pancierom, alebo PVC pancierom, ktorý nie je vyrobený z recyklovaného PVC.

PVC časti interiérových žalúzií a roliet bývajú naozaj rozdielnej kvality, aj tie najlacnejšie vyrobené z recyklovaného PVC by však mali vydržať minimálne 2 roky. To isté platí aj pre markízy. Kvalitné markízy sú vyrobené z kovových častí s kvalitnou povrchovou úpravou odolnou voči korózii a UV žiareniu. Naproti tomu lacné markízy majú zakončenia plechových častí vyrobené z PVC materiálu a využívajú reťazové prevody. Moderné lankové systémy markíz sú bezúdržbové, látky sú spracovávané na najmodernejších  technologických zariadeniach, prešitie je rovné, nite zakončené až na okrajoch, lemovanie je veľmi precízne spracované.plastový rok po doch rokoch

Najväčšie rozdiely medzi lacným a drahším variantom hľadajte vždy v kvalite prevedenia. Kvalita býva podložená certifikátmi a je preverená testovacími zariadeniami a laboratórnymi meraniami. 

Na obrázku je možné vidieť kvalitatívne porovnanie rámov okenných sietí proti hmyzu. V prípade spojenia rámov pomocou PVC rohovníka, dochádza k starnutiu materiálu a farebnej zmene. Na obrázku je vidieť v spodnej časti nový PVC rohovník, nad ním je PVC rohovník po dvoch rokoch. V hornej časti je vidieť kvalitný lisovaný spoj pomocou vnútorného Al rohovníka.

ukotvenie zaluziiNa tomto obrázku je zreteľný  následok dodania nekvalitného fixátora bez povrchovej úpravy. Vplyvom kondenzátu došlo ku výraznej korózii a znehodnoteniu rámu okna. Táto skutočnosť len potvrdzuje naše tvrdenie, že ak dodávateľ nevie písomne deklarovať kvalitu použitého materiálu, potom je možné očakávať takéto nepríjemné prekvapenie.

 

 

Ako si vybrať spomedzi viacerých spôsobov tienenia?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Odporúčame však pri výbere hľadať najskôr odpovede na nasledujúce otázky:

 1. Je stavba orientovaná na juh, juho západ, juhovýchod?
 2. Hľadám výrobok, ktorý zabráni najmä prehrievaniu interiéru?
 3. Je stavba vybavená veľkým presklenými plochami?

Ak je odpoveď na tieto otázky aspoň v dvoch prípadoch kladná, potom odporúčam jednoznačne exteriérové žalúzie.

 1. Je stavba umiestnená v prostredí so silnými veternými podmienkami?
 2. Potrebujem zatieniť najmä severné okná?

Ak je odpoveď na tieto otázky aspoň v jednom prípade kladná, potom odporúčam jednoznačne exteriérové rolety. exterierova roleta

 1. Hľadám výrobok tieniacej techniky, ktorý zabráni priamemu oslneniu zariadenia v interiéri a nemám problém s prehrievaním interiéru?
 2. Hľadám cenovo najprístupnejší výrobok na zatienenie?
 3. Hľadám výrobok nevyžadujúci žiadnu stavebnú predprípravu?

Ak je Vaša odpoveď na tieto otázky aspoň v dvoch prípadoch kladná, potom Vaše požiadavky splnia jednoduché interiérové žalúzie.

 1. Hľadám  výrobok tieniacej techniky, ktorý zabráni priamemu oslneniu zariadenia v interiéri a nemám problém s prehrievaním interiéru?
 2. Mal by vhodným spôsobom ladiť k interiéru a pôsobiť netradične?
 3. Mal by pôsobiť útulne a príjemne?

Ak je Vaša odpoveď na tieto otázky aspoň v dvoch prípadoch kladná, potom Vaše požiadavky splnia textilné dekoratívne rolety.

 

 

Tieniacu techniku si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:

BratislavaBanská BystricaKošiceNitra, Prievidza, PrešovTrenčínŽiar nad Hronom

Nahoru