Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Certifikácia spoločnosti

Dôveryhodnosť značky K-system je podporená skutočnosťou, že spoločnosť K-system, spol. s. r. o. v minulosti úspešne absolvovala certifikáciu:

  • ISO 9001 systém manažérstva kvality – zaoberáme sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním , aby sme boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu,
  • ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva – máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého začleňujeme starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie ako aj bežnej prevádzky,
  • BS OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – prostredníctvom tejto medzinárodnej normy zabezpečujeme zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom. V neposlednom rade starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. 

Od apríla 2018 spoločnosti K-system uplynula platnosť certifikátov a v súčasnosti zabezpečuje dodržiavanie nastavených noriem prostredníctvom vlastného interného auditora.

Fotogaléria

Certifikácia spoločnosti
Certifikácia spoločnosti
Nahoru