Rolety do prekladov HELUZ

Nosný roletový preklad HELUZ je ucelený kompletný výrobok, ktorý sa osádza nad otvor na nosné murivo do cementovej malty. Slúži ako nadokenný nosný preklad a súčasne ako schránka pre osadenie tieniacich systémov - exteriérových žalúzií a roliet. Schránka je vyrobená z jedného kusu.

Vonkajšie aj vnútorné steny prekladu majú tehlový obklad a zabezpečujú veľmi dobrú priľnavosť omietky. V preklade sú vo vnútri priestoru pre roletu v jeho hornej časti zabudované lišty pre upevnenie držiaku hriadele rolety, ktoré umožňujú posunutie držiaku rolety podľa konštrukčnej šírky okna. V systéme je použitá revízna klapka.

Do prekladov HELUZ sa najčastejšie montujú exteriérové rolety, ktoré môžu byť hliníkové alebo plastové. Podstatná časť vonkajšej rolety je tvorená pancierom, ktorý tvoria lamely vyrobené z plastu (do šírky 1,5 metra) alebo hliníka. Účelom tieniacej techniky je optimalizovať vnútorné prostredie v budovách, aby boli čo najlepšie využité prirodzené fyzikálne procesy. Spojením tieniacej techniky a roletového prekladu HELUZ je možné dosiahnuť minimalizácie nákladov na kúrenie alebo klimatizačného systému, osvetlenie a vyjsť v ústrety požiadavkám doby na znižovanie energetickej spotreby a minimalizáciu vzniku tepelných mostov.

Náš tip

Chcete mať väčší pocit bezpečia? Za príplatok si môžete v prípade roliet s manuálnym ovládaním doobjednať rozšírenú koncovú lištu so zámkom.  Z vonkajšej strany si tak môžete roletu uzamknúť. V prípade motoricky ovládaných roliet vám túto službu zabezpečia pevné závesy LOCK to PLAY.

Pohony a riadenie pre exteriérové rolety

Návod na použitie motorov a riadiacich jednotiek Somfy

Technické údaje

1. Preklad je nosný – osadí sa ako celok na murivo ostenia otvoru do cementovej malty a je možné ho priamo zaťažiť stropnou konštrukciou.
2. Preklad má vyriešené tepelné mosty – vo svojej konštrukcii už obsahuje tepelnú izoláciu pre elimináciu tepelného mostu u nadpražia otvorov vonkajších stien.(viď tab.č.1)
3. Pohľadové strany prekladu majú tehlové prevedenie – vhodný podklad pre dokonalú priľnavosť omietok. Súčasťou prekladu je taktiež začisťovacia lišta umiestnená na spodnej vonkajšej hrane prekladu. Slúži k zakončeniu vonkajšej omietky u nadpražia otvoru.
4. Vodiace lišty tieniacich systémov je možné zapustiť do ostenia, pripevniť k osteniu alebo k rámu okna. Vodiace lišty roliet zapustené do ostení je nutné osadiť pred dokončením stavby. V murive sa vytvorí montážna drážka, do ktorej sa pomocou montážnej peny ukotví puzdro vodiacej lišty. Zapustením vodiacich líšt sa výrazne zlepší zabezpečenie budovy proti násilnému vniknutiu. V prípade dodatočnej montáže sa vodiace lišty pripevňujú do omietnutého muriva ostenia hmoždinkami a súčasne pomocou špeciálnych úchytov k rámu okna.
5. Preklad tvorí schránku pre vonkajšie tieniace systémy – rolety, žalúzie, siete proti hmyzu, ktoré je možné montovať aj po úplnom dokončení stavby. Je možné použiť rôzne druhy lamiel alebo elektrické ovládanie tieniacich systémov. Nosný roletový preklad HELUZ je ucelený kompletný výrobok, ktorý sa osadí nad otvor na nosné murivo do cementovej malty. Vlastnú manipuláciu je možné realizovať zdvíhacími prostriedkami pomocou závesných hákov v hornej časti prekladu. Pri zabudovaní do muriva je potrebné dbať na dokonalé horizontálne uloženie a dodržanie minimálnej dĺžky uloženia prekladu na nosnom murive 200 mm. Po uložení prekladu na murivo je potrebné závesné háky odstrániť. Okenný rám sa osádza tak, aby vzdialenosť medzi vonkajšou hranou obvodového muriva (roletového prekladu) a vonkajšou stranou okenného rámu bola 165 alebo 220 mm pre použitie roliet a 220 mm pre použitie žalúzií.
Pre ručné ovládanie roliet sa zapustí do muriva vedľa otvoru schránka pre navíjač popruhu, poprípade je možné schránku navijáku umiestniť nadokenný rám alebo na ostenie otvoru. Odporúčaná výška umiestnenia schránky navijáka od podlahy je 900 mm a musí byť umiestnená zvislo pod priechodkou popruhu.

V prípade elektrického pohonu sa vedľa prekladu osadí rozbočovacia krabica elektroinštalácie, káblová chránička, poprípade vypínač. Elektrický pohon sa umiestňuje do hriadeľa rolety. V tomto prípade možno ovládanie súčasne zakomponovať do systému tzv. inteligentných domov.

Pre montáž do prekladov HELUZ je možné použiť len plastové lamely typu RM37 a hliníkové lamely  typu BP37. V prípade záujmu o dodávku a montáž roliet do prekladov HELUZ nás kontaktujte v čase predprípravy, nakoľko nesprávna montáž okien a predpríprava môžu mať výrazný vplyv na možnosť osadenia tieniacou technikou.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.

Rolety do prekladov Heluz si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prievidza, Prešov, TrenčínŽiar nad Hronom, Žilina