Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Žalúzie K-design

Žalúzie K-design
hodnotenie: 5 - 12 hlasov
Oblúkové okno už neznamená, že budete stále vystavení slnečnému žiareniu. Vnútorné horizontálne žalúzie K-design ho dokonale zatienia. Vďaka tomu si tieň užijete skutočne kdekoľvek.
Interiérové žalúzie K-design drevo
Interiérové žalúzie K-design oblouk okno
Interiérové žalúzie K-design biely oblouk okno
Interiérové žalúzie K-design okrúhle okno kúpeľňa
Interiérové žalúzie K-design polkruhovej okno
Interiérové žalúzie K-design drevené polokruhovej okno
Interiérové žalúzie K-design v obyvacke
Interiérové žalúzie K-design
 • Popis
 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Popis

Interiérové žalúzie K-design značky K-system sme vyvinuli práve kvôli nárastu dopytov po horizontálnych žalúziách oblúkových tvarov. K-design je jediná žalúzia, ktorá má designové vlastnosti žalúzie Basic Design a súčasne ju, vďaka tvaru a zloženiu hornej lišty môžeme ohýbať. Ľahko ju tak prispôsobíme akýmkoľvek oblúkovým oknám.

Nemusíte tak už hľadať kompromis medzi zatienením a eleganciou. Vďaka žalúziám K-design budete mať oboje.

Horná lišta žalúzie navyše dokonale splýva s rámom okna a zasklievacou lištou a nijako neruší vzhľad okna. Okrem toho si vyberiete zo širokej škály farieb lamiel a líšt vrátane imitácie dreva. Žalúzie tak dokonale prispôsobíte každému oknu.

Žalúzie môžete mať v štandardnom aj celotieniacom prevedení. Vďaka špeciálnemu dierovaniu a hustejším rebríčkom s väčším množstvom lamiel vznikne pri spustení žalúzie kompaktná tieniaca plocha, ktorá vás 100% ochráni pred slnečným žiarením.

Ovládanie je jednoduché. Pomocou tyčky a šnúry žalúzie spustíte a nastavíte si požadovaný sklon lamiel.
Žalúzie K-design sa nehodia do strešných okien. Preklápanie štandardných vnútorných žalúzií v strešnom okne totiž znižuje účinnosť tienenia až o 50 %.

Prospekt Interiérové žalúzie na stiahnutie tu.
 

Technické údaje

Horný profil žalúzie je vyrobený z extrudovaného hliníkového profilu s hrúbkou steny 1,3 mm, ktorý je  farebne upravený vypaľovanou farbou. Spodný profil je pozinkovaný valcovaný plech s povrchovou úpravou vypaľovanou práškovanou farbou.

Oblúky sú vyrábané na špeciálnom zariadení. Samotný rovný profil je pred ohnutím vyplnený ohybnou výstužou, ktorá podrží jeho tvar. Pri ohýbaní bežných profilov pre výrobu žalúzií by dochádzalo na profile k pnutiu a na vonkajšej strane oblúka by popraskali. Špeciálne tvarovaný profil žalúzií K-design však umožní bez problémov vyrobiť oblúky pravidelné s jedným polomerom, definované viac ako jedným polomerom alebo aj podľa šablóny úplne nepravidelné oblúky.

Pre prípad montáže žalúzií do okien s hĺbkou zasklievacej lišty menšou ako 18 mm sú k dispozícii 4 mm hrubé dištančné podložky, ktoré zabezpečujú správnu montáž. Rebríček žalúzií je vyrobený z polyesteru. Fixáciu žalúzie pri otvorení okna zabezpečuje silon s priemerom 0,75 mm, ktorý sa na spodnej časti okna upevňuje pomocou plastového fixačného kolíka alebo pomocou fixácie HD, ktorá je výhodná najmä pre jednoduché odklopenie žalúzie od okna pri umývaní okien. Pre montáž do dreveného okna je potrebné použiť špeciálne vruty do dreva.

Minimálny polomer 600 mm pre farebné prevedenie RAL

Minimálny polomer 1000 mm pre prevedenie laminácia
 

Maximálne a minimálne rozmery

min. šírka 200 mm
max. šírka 2 800 mm
max. výška 3 000 mm
max. plocha 3 m2

Výška zväzku

Výška žalúzie Výška zloženého zväzku 25mm
500mm 45mm
1000mm 60mm
1500mm 70mm
2000mm 85mm
2500mm 100mm

Údržba

Žalúzie sú určené do dohotovených interiérov. Nie sú vhodné do vlhkého a prašného prostredia. Vyzrážaná voda môže spôsobiť koróziu kovových častí žalúzií. V prašnom prostredí môže vplyvom znečistenia vyťahovacej šnúry dochádzať ku nerovnomernému vyťahovaniu.

Z hľadiska použitia oblúkových žalúzií je treba mať na pamäti, že lamely oblúkových žalúzií je, tak ako pri ostatných atypických žalúziách, možné vytiahnuť len do výšky najnižšie položenej časti spodného profilu.

Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. V prípade ovládania paličkou a šnúrou sa lamely preklápajú otočením paličky a vyťahujú sa pomocou šnúry s automatickou brzdou. Odistenie a spustenie žalúzie sa uskutočňuje nasledovne:

 1. Mierne potiahnite šnúru kolmo dole, tak aby sa šnúra v brzde odistila.
 2. Napnutú šnúru presuňte čo najviac do stredu žalúzie.
 3. Plynule povoľujte šnúru do želanej polohy žalúzie.
 4. Po spustení žalúzie pootočením lamiel narovnajte prípadné nerovnako naklopené lamely.

 
Žalúzie vyťahujte vždy v otvorenej (vodorovnej) polohe lamiel. 1-2 x ročne odporúčame premazať vyťahovaciu šnúru silikónovým olejom alebo Indulonou a to tak, že žalúziu vytiahnite, na čisté ruky naneste trochu oleja a rukou jemne premažte šnúry.  Výrazne to predĺži životnosť šnúry.

V prípade osadenia interiérových žalúzií na rám okna s izolačným dvojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiele medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdenie vzduchu smerom ku sklu.
Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii +- 3 mm pri interiérových žalúziách nie je závadou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť. Lamely žalúzie sa čistia suchou handrou, nakoľko by prach v spojení s vodou mohol zanechať na lamelách, rebríčkoch a páskach špinavé škvrny.

Varovanie!
V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

 • Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok. 
 • S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.Ikona šnúry uchovávajte mimo dosahu detí
 • Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.
 • Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
 • Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.
   

 

Záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva interiérové horizontálne žalúzie vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. 
Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.

 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Výrobca nezodpovedá za prípadné prasknutie skla okennej tabule vplyvom vzniku tepelného lomu. Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:
Nezaťahovať interiérové a exteriérové tieniace prvky len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo), ktoré je možné eliminovať oddialením tieniaceho zariadenia min. 6 cm od skla.

Žalúzie K-design si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Nahoru