Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Žalúzie Basic Design

Žalúzie Basic Design
hodnotenie: 5 - 2986 hlasov
Kvalitné horizontálne žalúzie sa musia na 100% prispôsobiť vzhľadu vášho domu či bytu. A presne také sú vnútorné žalúzie Basic Design pre okná s izolačným dvoj alebo trojsklom. Vďaka nim už nemusíte premýšľať, či žalúzie ladia s rámom okna. Jednoducho si zvolíte rovnakú farbu. Lamely aj horná lišta žalúzie totiž ponúkajú široké spektrum farieb – od základných až po imitáciu dreva. Horná lišta vďaka tomu dokonale splýva s rámom okna a lamely perfektne ladia.
Mimoriadna zľava
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Designdetail lamely
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design atypické okno
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design drevene
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design do dreveného okna
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design drevene kuchyna
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design modra spalne
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design francuzske okno na terase
Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design kancelar
Žalúzie Basic Design do interieru
Žalúzie Basic Design do interieru obyvacke
 • Popis
 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Popis

Na výber máte napríklad tieto farby

 • Tmavohnedá
 • Strednehnedá
 • Svetlohnedá
 • Biela
 • Strieborná
 • Zlatý dub
 • Svetlý dub
 • Mahagón
 • Čerešňa
 • Smrek
 • Jelša

Horná lišta vnútorných žalúzií Basic Design sa vám prispôsobí aj tvarom. Aj vďaka tomu bude všetko vyzerať presne tak, ako sami chcete.

Horizontálne žalúzie Basic Design ponúkajú taktiež celotieniace prevedenie lamiel. Vďaka špeciálnemu dierovaniu a hustejším rebríčkom s väčším množstvom lamiel tak vznikne kompaktná tieniaca plocha.

Interiérové horizontálne žalúzie využijete takmer pri všetkých typoch okien. Nevadí, ani ak majú neštandardný tvar. Radi vám žalúzie vyrobíme presne na mieru.

Horizontálne žalúzie Basic Design nie sú vhodné iba k zatieneniu strešných okien.  Preklápanie štandardných vnútorných žalúzií v strešnom okne totiž znižuje účinnosť tienenia až o 50%.

Okrem širokých možností prispôsobenia majú žalúzie Basic Design tiež jednoduchú manipuláciu. Ovládate ich guľôčkovou retiazkou, ktorá je spojená spojkou guľôčkovej retiazky.

Prospekt Interiérové žalúzie na stiahnutie tu.
 

Technické údaje

Horný a spodný profil žalúzie je vyrobený zo za studena z valcovaného plechu, ktorý je  pozinkovaný a farebne upravený vypaľovanou farbou. V prípade prevedenia s oblou exkluzívnou lištou je lišta hliníková. Lištu je možné dodať v imitácii dreva v prevedení laminácia RENOLIT podľa aktuálnej ponuky. Upozorňujeme, že odtieň a štruktúra fólie sa môžu v jednotlivých dodávkach meniť. Pre prípad montáže žalúzií do okien s hĺbkou zasklievacej lišty menšou ako 18 mm sú k dispozícii 4 mm hrubé dištančné podložky, ktoré zabezpečujú správnu montáž. Táto podložka sa používa aj ako pomocný upevňovací prvok pri žalúziách širších ako 1200 mm, aby sa profil v strede okna neprehýbal. Všetky plastové a textilné časti sú farebne zosúladené s farbou profilu. Rebríček žalúzií je vyrobený z polyesteru a vyťahovacia páska je z terylénu. Fixáciu žalúzie pri otvorení okna zabezpečuje silon s priemerom 0,7 mm, ktorý sa na spodnej časti okna upevňuje pomocou plastového fixačného kolíka. Pre montáž do dreveného okna je potrebné použiť špeciálne vruty do dreva.

Maximálne a minimálne rozmery

 

Manuálne ovládanie
Min. šírka 400 mm (250 mm)*
Max. šírka 2 000 mm
Max. výška 3 500 mm
Max. plocha 2,5 m2

Na podrozmerné a nadrozmerné žalúzie sa nevzťahuje záruka na plnú funkčnosť.
*  - bez záruky na funkčnosť je technicky možné vyrobiť žalúziu min.250mm 
** - min.šírka je závislá od použitých komponentov
 

Údržba

Žalúzie sú určené do dohotovených interiérov. Nie sú vhodné do vlhkého a prašného prostredia. Vyzrážaná voda môže spôsobiť koróziu kovových častí žalúzií. V prašnom prostredí môže vplyvom znečistenia vyťahovacej pásky dochádzať k nerovnomernému vyťahovaniu.

Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Spúšťanie, vyťahovanie, aj preklápanie lamiel sa uskutočňuje potiahnutím ovládacej retiazky za jeden alebo druhý prameň. Dbajte na to, aby sa vyťahovacia textilná páska medzi lamelami nepoškodila alebo neznečistila, čo by malo za následok nerovnomerné vyťahovanie. Žalúziu ovládajte len guličkovou retiazkou. Za ovládaciu retiazku je potrebné ťahať vždy popri okne v smere kolmom na horný nosník! Nedodržanie tohto postupu pri ovládaní môže mať za následok vyskočenie guličkovej retiazky z ovládacieho mechanizmu! V žiadnom prípade žalúziu ručne nenadvihujte - mohlo by dôjsť k uvoľneniu a následnému pokrčeniu textilnej pásky. Pokiaľ dôjde k pokrčeniu pásky, žalúziu spustite celkom dolu a pásku ručne vyrovnajte.

V prípade osadenia interiérových žalúzií na rám okna s izolačným dvoj alebo trojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiele medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdeniu vzduchu smerom ku sklu.

Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii +- 3 mm u interiérových žalúzií nie je závadou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť. Lamely žalúzie sa čistia suchou handrou, nakoľko by prach v spojení s vodou mohol zanechať na lamelách, rebríčkoch a páskach špinavé škvrny.


Varovanie!

V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

 • Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok. 
 • S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.
 • Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.Ikona šnúry uchovávajte mimo dosahu detí
 • Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
 • Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.
   

Záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva interiérové horizontálne žalúzie vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. 

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Výrobca nezodpovedá za prípadné prasknutie skla okennej tabule vplyvom vzniku tepelného lomu. Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:

 • Nezaťahovať interiérové a exteriérové tieniace prvky len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo), ktoré je možné eliminovať oddialením tieniaceho zariadenia min. 6 cm od skla.
Žalúzie Basic Design si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Nahoru