Pergoly s výsuvnou markízou

Pergola nie je samonostná. Je ukotvená do steny pomocou dvoch nastaviteľných konzol. Pohľad nie je rušený výsuvnými ramenami, markíza totiž funguje na princípe protiťahu rovnako ako markíza pre zimnú záhradu. Látka je vedená v bočných vodiacich lištách, ktoré sú zakončené „nohami“, ktoré sa kotvia do pokladu. Týmto spôsobom je možné v priebehu krátkeho okamihu vybudovať jednoduchý avšak funkčný a dizajnovo veľmi elegantný prístrešok navyše s dômyselným mechanizmom pre odtok dažďovej vody. Markíza je štandardne vybavená elektromotorom. Na rozdiel od drevených pergol nevyžaduje žiadne údržbové práce.

Ak zvažujete kúpu takéhoto typu pergoly, kontaktujte nás. Pripravíme pre vás riešenie a dodáme vám pergolu s markízou vyrobenú na mieru. Pergoly z ponuky spoločnosti K-system nájdete nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách po celom Slovensku.

Návod na použitie motorov a riadiacich jednotiek Somfy

Používanie a údržba

Vyťahovanie a sťahovanie elektromotorickej markízy sa vykonáva pomocou stenového spínača, alebo diaľkového ovládača. Koncové polohy motora sú nastavené z výroby.

Dôležité upozornenie! V prípade výpadku el. prúdu je možné stiahnuť markízu pomocou núdzovej kľuky, ktorá sa zavesí do oka na okraji markízy. Je veľmi dôležité, aby ste pri sťahovaní markízy neprešli nastavený koncový doraz, nechajte na látke vôlu 10 cm. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motora!

Upozorňujeme, že demontáž ako aj montáž markízy musí byť vykonaná preškolenými pracovníkmi, nakoľko z dôvodu jej vysokej hmotnosti hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia užívateľa. Preto bez predchodzej konzultácie s dodávateľom nezasahujte do výrobku a nevykonávajte demontáž a montáž.

U markíz ovládaných motorom je vhodné umiestniť ovládač mimo dosah detí. Neodbornou manipuláciou s ovládačom môže dôjsť k resetovaniu ovládania a k znefunkčneniu nastaveného ovládacieho systému.

Konštrukcia markízy je takmer bezúdržbová, nie je potrebné vykonávať žiadne premazávanie.

V prípade poškodenia markízy silou vetra nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť! Pri sile vetra viac ako 5 m/s je nevyhnutné markízu stiahnuť , v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia markízy.  Spoločnosť K-system preto odporúča vybaviť markízy motorickým ovládaním s napojením na veterný senzor.

Vďaka impregnácii vlákien majú acrylové tkaniny vodoodpudivý účinok, vydržia ľahký, krátky nápor dažďa. Ochranný film pretrváva aj pri početnom stiahnutí a vytiahnutí markízy. Je potrebné vziať do úvahy, že markíza má dostatočný uhol sklonu (max. 35°) , aby po nej stekala voda. Markízy musia byť pri silnom a dlhom daždi vytiahnuté, aby sa zabránilo ich poškodeniu. V prípade, že je markíza mokrá, odporúčame stiahnuť ju iba výnimočne a pri najbližšej príležitosti ju vysunúť a nechať riadne preschnúť. V opačnom prípade je riziko znehodnotenia látky markízy plesňou a následné znehodnotenie impregnácie a vznik neodstrániteľných tmavých fľakov pomerne vysoké.

Pri montáži môže dôjsť k ušpineniu markízovej látky. Škvrny od oleja a iných mastných nečistôt je možné odstrániť z látky pomocou technického benzínu a mäkkou, dobre sajúcou textíliou (najlepšie bavlnou).

Pri znečistení látky voľne stekajúcou tekutinou použite taktiež mäkkú sajúcu textíliu a s jej pomocou tekutinu z poťahu odstráňte.

Prach a ostatné nečistoty (napríklad lístie, plody, lietajúce okvetie) odstráňte pomocou kefy, zmetáka alebo prúdom vody (napríklad záhradnou hadicou – nepoužívajte vodu pod tlakom, mohlo by dôjsť k poškodeniu impregnácie). Markízu nechajte riadne vyschnúť.

V prípade, že je nutné látku celkovo vyčistiť, je potrebné vyčistiť ju pomocou hubky či mäkkej kefy a slabým mydlovým roztokom (napr. 2 % roztokom pracieho prášku na farebné prádlo – čistiaci prostriedok nesmie obsahovať bielidlá ani chlór, aby nedošlo k poškodeniu impregnácie). Následne látku opláchnite prúdom vody, aby ste ju zbavili zvyškov mydlového roztoku a markízu nechajte riadne vyschnúť.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.

Pergoly si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prievidza, Prešov, TrenčínŽiar nad Hronom, Žilina