Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Žalúzie Bella

Žalúzie Bella
hodnotenie: 5 - 433 hlasov
Interiérové žalúzie Bella s najkvalitnejšou prevodovkou Somfy zaručujú dlhú životnosť ovládacieho mechanizmu. Tieto interiérové horizontálne žalúzie sa môžu montovať aj medzi sklá, kde nijako neprekážajú. Navyše sa na nich nedrží prach a vzduch v miestnosti je tak oveľa príjemnejší – najmä pre alergikov.
Interiérové žalúzie Bella modrá
Interiérové žalúzie Bella ovladanie
Interiérové žalúzie Bella modrá v kancelári
Interiérové žalúzie Bella na drevenné okná
 • Popis
 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Popis

V zahraničí sú preto vnútorné žalúzie Bella veľmi obľúbené. Prispieva k tomu tiež jednoduché ovládanie. Ovládacia retiazka totiž nepotrebuje žiadnu brzdu. Stačí žalúzie vytiahnuť do požadovanej polohy a automaticky v nej zostanú. Nemusíte tak nič zaisťovať. Vzhľadom na možnosť motorického ovládania ich odporúčame taktiež do domácností s deťmi, nakoľko pri ich ovládaní neexistuje riziko uškrtenia na ovládacej retiazke.

A aby bolo ovládanie ešte jednoduchšie, ponúkame tiež motorické ovládanie s kompletnou ponukou riadenia značky Somfy. Hodí sa najmä pri použití horizontálnych žalúzií Bella v oknách s trojsklom. Interiérové žalúzie sa v tom prípade montujú medzi izolačné dvojsklo a tretie pripojené sklo.

Žalúzie sú vhodné aj do sklenených deliacich priečok, kde pomáhajú vizuálne oddeliť napríklad kancelárie od výrobných priestorov. Na montáž ale musíte myslieť ešte pred zasklením vnútorného skla (na strane prevodovky), aby výrobca okien pripravil včas všetky potrebné otvory a mohol žalúzie namontovať.

Interiérové žalúzie Bella ponúkajú aj celotieniace prevedenie, ktoré vďaka špeciálnemu dierovaniu a hustejším rebríčkom s väčším množstvom lamiel zabezpečuje kompaktnú tieniacu plochu. Vďaka tomu vás žalúzie pred slnkom ochránia vždy na 100 %.

Celotieniace žalúzie ale nie je možné použiť pri motorickom prevedení ani pri montáži do trojskla.

Horizontálne žalúzie Bella nie sú vhodné do strešných okien. Preklápanie štandardných vnútorných žalúzií v strešnom okne totiž znižuje účinnosť tienenia až o 50 %.

Prospekt Interiérové žalúzie na stiahnutie tu.
 

Technické údaje

Systém žalúzií Bella s profilom 25x25mm je systémom s mnohými možnosťami, ktorý poskytuje tie najrozmanitejšie riešenia. V ponuke K-system je niekoľko prevedení. Interiérové prevedenie pre trojsklá a sklenené deliace priečky s ovládaním pomocou nekonečnej guličkovej retiazky vo veľkostiach 70, 90, 120, 150, 180 a 210 je riešené prevodovkou 1:1. Pri motorickom prevedení je do žalúzie zabudované riadenie francúzskej firmy Somfy.

Horný a spodný profil žalúzie je vyrobený zo zastudena valcovaného plechu, ktorý je pozinkovaný a farebne upravený vypaľovanou farbou alebo z hliníkového plechu. Profil je možné objednať vo farbe RAL alebo drevoimitácii. Rebríčky žalúzií sú vyrobené z polyesteru a vyťahovacia páska je vyrobená z terylénu. Rebríčky aj páska sú odolné voči UV žiareniu.

Maximálne a minimálne rozmery

  MS 29 / MS 46 CD 25  motor
Min. šírka 400 mm 400 mm 650 mm*
Max. šírka 1 900 mm 2200 mm 2 500 mm
Max. výška 2 500 mm 3 000 mm 3 000 mm *
Max. plocha 2,5 m2 3,5 m2 * 3,5 m2 *

* hodnota závislá od použitých komponentov

Výška zväzku

Žalúzia nábal žalúzie
500 mm 45 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 85 mm
2500 mm 100 mm

Údržba

Žalúzie sú určené do dohotovených interiérov. Nie sú vhodné do vlhkého a prašného prostredia. Vyzrážaná voda môže spôsobiť koróziu kovových častí žalúzií. V prašnom prostredí môže vplyvom znečistenia vyťahovacej pásky dochádzať k nerovnomernému vyťahovaniu.

Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Spúšťanie, vyťahovanie, aj preklápanie lamiel sa prevádza potiahnutím ovládacej retiazky za jeden alebo druhý prameň alebo pomocou ovládača pri motorickom prevedení. Dbajte na to, aby sa vyťahovacia textilná páska medzi lamelami nepoškodila alebo neznečistila, čo by malo za následok nerovnomerné vyťahovanie. Za ovládaciu retiazku je potrebné ťahať vždy popri okne v smere kolmom na horný nosník! Nedodržanie tohto postupu pri ovládaní môže mať za následok vyskočenie guličkovej retiazky z ovládacieho mechanizmu! V žiadnom prípade žalúziu ručne nenadvihujte - mohlo by dôjsť k uvoľneniu a následnému pokrčeniu textilnej pásky. Pokiaľ dôjde k pokrčeniu pásky, žalúziu spustite celkom dolu a pásku ručne vyrovnajte.

V prípade osadenia interiérových žalúzií na rám okna s izolačným dvojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiele medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdenie vzduchu smerom ku sklu.

Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii +- 3 mm u interiérových žalúzií nie je závadou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť. Lamely žalúzie sa čistia suchou handrou, nakoľko by prach v spojení s vodou mohol zanechať na lamelách, rebríčkoch a páskach špinavé škvrny.

Upozornenie:
Pri preprave okna s namontovanou žalúziou je nutné dôsledne zaistiť žalúziu v hornej koncovej polohe. Okná musia byť prepravované výlučne žalúziou nahor.

Varovanie!

V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

 • Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok. 
 • S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.
 • Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.Ikona šnúry uchovávajte mimo dosahu detí
 • Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
 • Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.
   

 

Záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva interiérové horinzontálne žalúzie vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. 

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Výrobca nezodpovedá za prípadné prasknutie skla okennej tabule vplyvom vzniku tepelného lomu. Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:

 • Nezaťahovať interiérové a exteriérové tieniace prvky len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo), ktoré je možné eliminovať oddialením tieniaceho zariadenia min. 6 cm od skla.

Prečítajte si podmienky 5 ročnej záruky spoločnosti Somfy pre spotrebiteľov TU.
 

Žalúzie Bella si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Nahoru