Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Rolety s priznaným boxom

Rolety s priznaným boxom
hodnotenie: 4 - 13 hlasov
Predokenné exteriérové rolety slúžia predovšetkým ako tieniaci prvok. Vďaka svojmu atraktívnemu výzoru vhodne dopĺňajú estetický vzhľad fasády. Ponúkajú však aj funkciu ochrany okien pred poveternostnými podmienkami, tlmia hluk a pôsobia ako bezpečnostný prvok proti vlámaniu. V ponuke máme rolety s plastovým pancierom a rolety s hliníkovým pancierom s polyuretánovou výplňou, ktoré významnou mierou prispievajú k zníženiu tepelných strát (až o 25 %). Predokenné rolety je možné použiť na všetky typy okien a dverí.
Solárny pohon Solárny pohon
Vonkajšie rolety v atypickom prevedení
Exteriérové Rolety s priznaným boxom terasa
Exteriérové Rolety s priznaným boxom balkon
Exteriérové Rolety s priznaným boxom patrovy dom
Exteriérové Rolety s priznaným boxom rodinny dom
Exteriérové Rolety s priznaným boxom terasa zahrada noc
Exteriérové Rolety s priznaným boxom zluta rodinny dom
Exteriérové Rolety s priznaným boxom drevene okenice rodinny dom
Exteriérové Rolety s priznaným boxom biele balkon
Exteriérové Rolety s priznaným boxom drevene
Exteriérové Rolety s priznaným boxom na dome
Exteriérové Rolety s priznaným boxom biele detail domu
Exteriérové Rolety s priznaným boxom pergola
Exteriérové Rolety s priznaným boxom oranzova
Exteriérové Rolety s priznaným boxom dreveny
Exteriérové Rolety s priznaným boxom atypicke
Exteriérové Rolety s priznaným boxom biele
Exteriérové Rolety s priznaným boxom na terase rodinne domu
 • Popis
 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Popis

Podstatná časť vonkajšej rolety je tvorená pancierom, ktorý tvoria lamely vyrobené z plastu (do šírky 1,5 metra) alebo hliníka s polyuretánovou výplňou.  Pri výbere materiálu panciera v prvom rade odporúčame prihliadať na funkčné vlastnosti lamiel a podľa toho vybrať vhodný materiál. Najvyšší tepelnoizolačný účinok jednoznačne zabezpečujú hliníkové lamely s polyuretánovou výplňou. Široký výber farebných prevedení je samozrejmosťou.

Praktická je aj kombinácia vonkajšej rolety s niektorou z našich sietí proti hmyzu.  Bežnou súčasťou exteriérových roliet je pohodlné motorické ovládanie s možnosťou skupinového riadenia a centrálnym či diaľkovým ovládaním. Motoricky ovládané vonkajšie rolety odporúčame aj z dôvodu zamedzenia vzniku tepelných mostov.

Nás tip

Chcete mať väčší pocit bezpečia? Za príplatok si môžete v prípade roliet s manuálnym ovládaním doobjednať rozšírenú koncovú lištu so zámkom. Z vonkajšej strany alebo z vnútornej strany si tak môžete roletu uzamknúť. Pri objednávke je potom nevyhnutné uviesť pohľadovú stranu zámku. V prípade motoricky ovládaných roliet vám túto službu zabezpečia pevné závesy LOCK to PLAY.

Pohony a riadenie pre exteriérové rolety
Návod na použitie motorov a riadiacich jednotiek Somfy
 

Technické údaje

Krycí box rolety je vyrobený z ohýbaného hliníkového plechu a jeho predná odnímateľná časť slúži ako revízna klapka. Jeho veľkosť záleží na výške rolety.

Podstatnú časť rolety tvorí pancier, ktorý je upevnený na hriadeli s priemerom  40 mm z pozinkovanej ocele. Lamely panciera sú vedené vo vodiacich lištách s tesnením, ktoré sú vyrobené z hrubostenného hliníkového profilu povrchovo upraveného práškovanou vypaľovanou farbou.  Na výber sú lamely vyrobené z plastu alebo z hliníka s polyuretánovou výplňou. Pancier je zakončený koncovou lištou z extrudovaného hliníka, ktorá môže byť za príplatok zakončená tesniacou gumou.

Rolety môžu byť ovládané manuálne (šnúrou , popruhom, prevodovkou, pružinovou protiváhou) alebo motoricky pomocou rôznych typov ovládačov.

 • Pri ovládaní šnúrou je guľatá šnúra vtiahnutá do pružinového navíjača s brzdou, ktorá umožňuje zafixovanie panciera v požadovanej polohe.
 • V prípade ovládania páskou o šírke 14 mm je páska takisto v pružinovom navíjači s brzdou podobne ako šnúra.  Pri pancieroch s vyššou hmotnosťou (nad 12 kg) je možné šnúru aj pásku ovládať pomocou kľukového navíjača.
 • V prípade ovládania kľukou je vo vnútri boxu umiestnená prevodovka s vyvedením na rám okna. Spúšťanie a vyťahovanie sa vykonáva pomocou zalamovanej kľuky.
 • V prípade ovládania prostredníctvom pružinovej protiváhy je protiváha uložená v hriadeli a zabezpečuje sústavné napínanie rolety smerom hore. Lamely nedosadajú na seba, preto sa používajú iba lamely bez perforácie. V spodnej polohe drží roletu zámok spodnej lišty alebo posuvné bezpečnostné zarážky.
 • V prípade motorického ovládania je motor umiestnený v navíjacom hriadeli. Napájanie 230 V, príkon 70 – 160 W. Kábel pri mechanických motoroch je pevnou súčasťou motora  a nie je vymeniteľný. Pri motoroch do hriadeľa 50 – 60 mm je možné kábel vymeniť. Motor je vybavený tepelnou poistkou, ktorá pri dosiahnutí určitej teploty motor vypne, aby nedošlo k jeho prehriatiu.

Minimálne a maximálne rozmery sú závislé od výberu lamely.
 

Údržba

Z dráhy chodu rolety odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Dbajte na čistotu lamiel aj dráhy vodiacich líšt. Zvýšené množstvo nečistôt a prachu pôsobí ako brúsna pasta a to môže spôsobiť stopy po odieraní najmä v hornej časti rolety.

V prípade manuálneho ovládania pomocou ovládacej šnúry a pásky (popruhom) ťahom smerom dole sa roleta vyťahuje, ťahom šnúry alebo pásky z navíjača smerom k sebe sa roleta spúšťa dolu. Vďaka západke v pružinovom navíjači je možné roletu zafixovať v požadovanej polohe.

Dôležité upozornenie! Pri vyťahovaní a sťahovaní panciera predchádzajte prudkým nárazom zarážok v koncovej polohe. Silný náraz by mohol spôsobiť ich poškodenie.

V prípade motorického ovládania sa vyťahovanie a spúšťanie rolety ukončí automaticky z dôvodu nastavenia koncových polôh. Rolety sa ovládajú buď stenovým tlačidlom, diaľkovým ovládačom alebo riadiacou jednotkou. V prípade častého opakovaného chodu rolety môže dôjsť k prehriatiu rolety. V takom prípade bude chod motora vypnutý tepelnou poistkou až do doby schladenia. Cca za 10 – 15 minút je motor opäť funkčný.  V prípade výpadku elektrického napätia sa roleta zastaví a pokiaľ nie je motor vybavený núdzovým otváraním, alebo napájaním zo záložného zdroja, je roleta nefunkčná.

V zimnom období pri mrazoch a námraze skontrolujte pred navinutím rolety, či nie je koncová lamela alebo pancier primrznutý do vodiacich líšt. Námrazu opatrne odstráňte, v opačnom prípade môže dôjsť k mechanickému poškodeniu rolety. Na poškodenie vplyvom primrznutia sa nevzťahuje záruka. V zimnom období sa odporúčajú vypnúť automatické systémy, výnimkou sú bezpečnostné systémy napr. napojenie na veterný senzor.

Všetky pohyblivé časti rolety sú samomazné, preto nepoužívajte žiadne mazacie tuky. Prach a hrubé nečistoty z lamiel odstráňte pomocou vody s pridaným saponátom. V žiadnom prípade neošetrujte exteriérové rolety pomocou drôtenky alebo podobným spôsobom, nakoľko by mohlo dôjsť k poškriabaniu vrchnej ochrannej vrstvy a tým k znehodnoteniu rolety.

Opravy zverte do rúk montážnej firme. Akýkoľvek neodborný zásah do výrobku (bez konzultácie s výrobcom) je neprípustný. Údržba elektrických častí pozostáva iba z optickej a funkčnej kontroly zastavenia v krajných polohách. Akékoľvek nastavenie koncových spínačov môžu vykonávať iba pracovníci, ktorí majú príslušný paragraf pre prácu a riadenie práce na elektrických zariadeniach.

Ochrana motoru pred prehriatím

Všetky moderné motory sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá chráni motor pred poškodením vplyvom prehriatia. K prehriatiu motora môže dôjsť viacnásobným vyťahovaním a sťahovaním tieniaceho zariadenia. Tieniace zariadenie má slúžiť na stiahnutie, alebo vytiahnutie clony. Po vykonanej operácii motor "relaxuje". V prípade, že motor bude namáhaný opakovaným vyťahovaním a sťahovaním, tepelná poistka zabezpečí vypnutie motora. Po jeho vychladnutí bude motor opätovne spoľahlivo fungovať. Nejde o závadu na motore, ale inteligentnú funkciu, ktorá predlžuje životnosť motora.

Záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva exteriérové rolety vyrobené na mieru. Rolety vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. 

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti.
 

 

Rolety s priznaným boxom si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Nahoru