Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Trendy v tieniacej technike 2017

21.6.2019

Pri stavbe rodinného domu nie je užívateľ tienenia limitovaný predprípravou.

Pri stavbe rodinného domu nie je užívateľ tienenia limitovaný predprípravou.


Kde sa rodí kvalitné tienenie

Vďaka zvyšovaniu tepelnoizolačných vlastností stien, striech, podláh a okien sa náklady na energie spojené s vykurovaním podstatne znížili. Ruka v ruke s touto skutočnosťou a vplyvom slnečného žiarenia sa však zjavil iný problém. Potreba zabrániť nadmerným tepelným ziskom. Jednoducho povedané - aktuálne náklady na ochladzovanie prehriatych budov pomocou klimatizácie sú výrazne vyššie ako náklady na vykurovanie. Predložené výpočty preukázali nevyhnutnosť použitia vonkajšej tieniacej techniky ako súčasti stavieb.

Trendy v tieniacej technike pre rok 2017

Pri stavbe rodinného domu nie je užívateľ tienenia limitovaný predprípravou. Znamená to, že druh exteriérového tienenia si môže zvoliť na základe požadovaného estetického dizajnu, funkčnosti a komfortu ovládania. Komfortu ovládania je možné dosiahnuť kvalitným elektroprojektom s možnosťou centrálneho ovládania, pripojenia rôznych senzorov, alebo pomocou zariadení pre „smart home“. Už v štádiu prípravy projektu odporúčame obrátiť sa na svojho dodávateľa tieniacej techniky. Okrem elektrických rozvodov je potrebné mať v projekte vyriešené aj detaily osadenia výplňových  konštrukcií. Zabránite tak vzniku tepelných mostov. Za správnosť stavebných detailov je zodpovedný projektant. Iný druh predprípravy vyžadujú látkové screenové tieniace zariadenia, iný žalúzie a rolety. Pri výbere typu exteriérového tienenia prispôsobujeme druh tienenia dizajnovému prevedeniu stavby. Po funkčnej stránke dominujú exteriérové hliníkové žalúzie s možnosťou regulácie denného svetla. Obľúbené sú stále aj exteriérové rolety. Pri použití lamiel JalouRoll sa nemusíte vzdať denného svetla ani pri zatvorených lamelách. Výhodou exteriérových žalúzií aj roliet je ich bezproblémová údržba. V prípade screenového látkového tienenia je potrebné počítať s prípadnou potrebou dokúpenia dodatočného interiérového tienenia. Vo večerných hodinách sa po rozsvietení v interiéri môže znížiť pocit súkromia.

 

Vonkajšie rolety v byte Banská Bystrica

Kvalita začína na papieri

Významný vplyv na kvalitu stavebného objektu má správna projektová dokumentácia. Táto skutočnosť je v bežnej stavebnej praxi veľmi často podcenená. Žiadajte pri kúpe projektu detail osadenia výplňových konštrukcií. Kvalita projektu má totiž zásadný vplyv na realizáciu osadenia okien a tieniacej techniky a celkovú kvalitu obvodového plášťa. Realita je taká, že až 90 % realizácií nemá spracovaný detail osadenia okien a tienenia. Aby nevznikali tepelné mosty, mala by vždy byť prekrytá pripojovacia škára okna a nosného materiálu izolantom a mal by byť dostatok priestoru na osadenie tieniaceho prvku v rámci zateplenia.

Tepelný most a porucha stavby

Tepelný most je skrytá závada, ktorú je možné odhaliť iba meraním povrchových teplôt. Veľmi často podceňovaným tepelným mostom sú nadokenné preklady, ale aj kotviace prvky rámov výplní otvorov. Tieto detaily prechádzajú do veľmi nepríjemných porúch, ktoré sa môžu prejavovať napríklad tvorbou plesní apod. Tepelné mosty vznikajú tam, kde nebola v poriadku spracovaná projektová dokumentácia.

Prehrievanie bytových domov

Pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu existuje možnosť riadnej stavebnej pripravenosti. Pri kúpe bytu v bytovom dome je však potrebné si overiť, aké sú  možnosti osadenia exteriérovej tieniacej techniky, aby ste sa doma „neuvarili“. Od dodávateľa tienenia, totiž netreba čakať zázraky. Ak nie je stavba pre tienenie pripravená, vznikajú dve zásadné otázky a s nimi možné problémy.

Ako budem tienenie ovládať? V prípade, že nie je privedený ku oknu kábel z exteriérovej strany, je možné tieniacu techniku vybaviť solárnym pohonom, alebo ovládať manuálne. Manuálne ovládanie však predstavuje hrubý zásah do obvodového plášťa – a to priame prevŕtanie diery do rámu okna z exteriéru do interiéru. Aj pri najlepšej vôli montážneho pracovníka a tesniacej manžete vznikne tepelný most. Nie vždy je však montáž manuálneho ovládania možná, nakoľko na ráme okna z exteriéru alebo interiéru nie je dostatočný priestor pre vyvedenie ovládacieho mechanizmu.

Bude možné tienenie namontovať? Keď sa opäť presunieme do stavebnej praxe, tak väčšina rámov okien je utopená do fasády. Zariadenie tak nie je možné namontovať na rám okna. Zostáva iba možnosť kotvenia do fasády. Napriek tomu, že na trhu sú dostupné špeciálne kotviace materiály do zateplenia, môže sa stať, že obyvatelia bytového domu sú zaviazaní zmluvou, ktorá hovorí, že pri akomkoľvek zásahu do celistvosti fasády, strácajú užívatelia nárok na reklamovaní nefunkčnosti a poruchy zateplenia.

Žalúzie a rolety na solárny pohon

Hlavnou výhodou zariadení na solárny pohon je, že užívateľ nie je viazaný na elektrickú zásuvku.  Slnečná energia sa hromadí v akumulátore a využíva sa v období keď slnko práve nesvieti.

Lúče dopadajú na solárny článok umiestnený na fasáde domu alebo priamo na krycom boxe žalúzií. Článok potom zásobuje slnečnou energiou akumulátor. Vďaka tomu je možné ovládať žalúzie alebo rolety na solárny pohon aj v čase, keď je slnka málo – napríklad v zime. Ak svieti a vy práve so zariadením nehýbete, šetrí sa v akumulátore energia na najbližšie naklápanie či vyťahovanie žalúzií.

Slnečná energia sa využíva najviac na oknách, ktoré sú orientované na juh či juhozápad. Práve tam dopadá najviac slnečných lúčov. Zvyčajne sa projektanti snažia na tieto svetové strany smerovať obývačku alebo kuchyňu – teda miestnosti, kde ľudia trávia najviac času.

Solárné žalúzie

Majster alebo fušer

O tom, že veľký vplyv na kvalitu realizácie má správny výber dodávateľa nemôže byť pochýb. Vybrať si správny druh tienenia ešte však nemusí byť zárukou spokojnosti. Kvalitný a overený dodávateľ totiž nielen poradí pri výbere, ale navrhne aj správny spôsob kotvenia tieniaceho zariadenia, prípravu krycích boxov, vedenia v ostení a pomôže s prípravou plánu elektrických rozvodov v súlade s požiadavkami ovládania a prípadnej automatizácie.

Pri výbere dodávateľa odporúčame vyberať najmä podľa referencií. História spoločnosti a spokojnosť zákazníkov sú zárukou spokojnosti. Nezabúdajte na to, že tieniace zariadenie je súčasťou fasády domu a budete nevyhnutne potrebovať aj pozáručný servis. Nenechajte sa zlákať na ničím nepodloženú ústne alebo písomne referovanú mimoriadnu záruku bez toho, aby ste mali možnosť preveriť si reklamačný poriadok. Žiadajte informácie o cenových a dodacích podmienkach pozáručného servisu. Pamätajte na to, že hlavným zdrojom príjmu montážnych firiem je marža z predaja a servisné práce nie sú  finančne atraktívne. Sú skôr otázkou prestíže dodávateľa, ktorý zo zákona nemá povinnosť realizovať pozáručný servis. Nezabudnite na to, že tieniace zariadenia môžu na prvý pohľad vyzerať rovnako, ale pre odlišnosti v použitých komponentoch môže iný dodávateľ odmietnuť servis cudzieho zariadenia. V neposlednom rade si overte, či predávajúci vie zabezpečiť na mieste aj servis zariadenia, ktoré nebolo vyrobené na Slovensku.

Spoločnosť K-system je jediným slovenským výrobcom tieniacej techniky, ktorý sa môže pochváliť širokou sieťou vlastných predajní, ale aj sieťou predajcov značky. Je taktiež jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť vlastným školiacim centrom pre montážnych pracovníkov. Je overeným dodávateľom v zmysle platných medzinárodne uznávaných noriem. Dňa 21. 4. 2017 nielenže spoločnosť K-system obhájila v rámci kontrolného auditu integrovaný systém manažérstva kvality, enviromentu a BOZP bez nezhody, ale získala aj nové certifikáty v zmysle nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Nahoru