Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Obmedzenia riešení tienenia a sietí

11.8.2021

Presťahovali ste sa do nového alebo ste tesne po rekonštrukcii a k úplnej spokojnosti vám chýba vonkajšie tienenie alebo siete proti hmyzu? Poradíme vám, s akými najčastejšími chybami (alebo stavebnými riešeniami) sa na stavbách stretávame. Vďaka nim nie je montáž sietí proti hmyzu alebo vonkajšieho tienenia možná. Poradíme vám, aké existujú náhradné riešenia, ktoré nemusia byť síce dokonalé, alebo môžu byť výrazne drahšie.

1. Chýbajúci projekt pre zateplenie budov

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná a súvisí s kvalitou vypracovaného projektu pre výstavbu rodinného domu, alebo s projektom pre zateplenie bytového domu. Bohužiaľ najčastejšie sa stretávame s tým, že projekt nie je úplný a nerieši osadenie výplní stavebného otvoru. Následne sa pak ponecháva "volná ruka" ako dodávateľovi zateplenia, tak aj dodávateľovi okna a to ako namontovať siete proti hmyzu alebo vonkajšie tienenie má nejako vyriešiť firma, ktorá ich má namontovať. Tým vzniká priestor pre vady stavby a s nimi spojené následky, ako napríklad kondenzácia, vlhnutie a plesne z dôvodu vzniku tepelných mostov.

Náš tip pre novostavbu

Nešetrite na realizačnom projekte a dbajte na to, aby ste mali vypracovaný výkres osadenia výplní stavebného otvoru.

Náš tip pre rekonštrukciu

Pokiaľ bývate v bytovom dome a idú vám robiť zateplenie, je vhodné riešiť aj dodávku nových okien. Kvalitný realizačný projekt by sa mal postarať o to, aby ste nemali rámy okien utopené. Ak je predpísaná hrúbka zateplenia a menili ste okná už pred osadením, skúste si dohodnúť s realizátorom kompromisné riešenie. 

2. Chýbajúci priestor na ráme okna po zateplení znemožňuje montáž sietí proti hmyzu a vonkajšieho tienenia

Dôsledky tejto vady najčastejšie znášajú majitelia bytov v bytových domoch. V prípade nekvalitného realizačného projektu, je rám okna doslova utopený v zateplení. Na takýto rám nie je možné ukotviť sieť proti hmyzu. V prípade, že na ráme zostane aspoň kúsok voľnej plochy cca 5 mm, ktorá podrží prírubu siete, je možné túto sieť upraviť a to spílením príruby. V opačnom prípade hrozí, že sieť môžu z rámu vypadnúť a spôsobiť škody na živote alebo majetku. Informácie o tom, koľko potrebujete priestoru pre osadenie siete proti hmyzu nájdete v samostatnom článku Časovaná bomba.

Takýto stav zarmucuje aj záujemcov o montáž exteriérového tienenia. V prípade, že na ráme nemáte voľný priestor alespoň 2,5 cm, zabudnite na manuálne ovládanie. Jediný spôsob kotvenia, ktorý prichádza do úvahy je montáž do zatepleného ostenia. Predpokladáme, že každý nájomník bol upozornený, že zásah do zateplenia je neprípustný a po poškodení zateplenia prichádza strata záruky na zateplenie celej budovy. Možným riešením je montáž do zateplenia. Aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov, ideálnym riešením je zariadenie na solárny pohon.

Znečistené okno

3. Vyčnievajúci sokel spôsobuje nepekné detaily

V dôsledku vyčnievajúceho sokla môže dôjsť ku komplikácii pri osadení dverovej siete proti hmyzu alebo pri osadení vodiach líst pre exteriérové tienenie. Keďže sokel nie je v línii so zateplením, vzniká medzi fasádou a rámom siete, alebo medzi fasádou a vodiacou lištou otvor. Je na vás, ako sa dohodnete s montážnou firmou, či zaslepení otvoru bude vo vašej režii, alebo požiadate o vyriešení montážnu firmu. V každom prípade zapĺňanie takto vzniknutých medzier nie je súčasťou štandardu montáže a za toto riešenie je potrebné si priplatiť, vyriešiť svojpomocne, alebo si zabezpečiť odstránenie sokla na vlastné náklady. Pozor však ak je sokel zateplený, aby ste si nenarobili viac škôd ako úžitku. Takýto istý problém vzniká pri použití nerovnomerného kamenného obkladu na fasáde. Tu navyše hrozí riziko zasekávania sa a poškodenia lamiel exteriérových žalúzií pri náraze na nerovnú plochu.

4. Neodborná montáž exteriérového tienenia

Áno, nemýlime sa. Každá firma, ktorá sa špecializuje na montáž tieniacej techniky, by mala vedieť, ako správne exteriérové žalúzie/rolety namontovať, aby zákazník nestratil možnosť dodatočnej domontáže tieniacej techniky. V praxi sa však stretávame s tým, že vonkajšie žalúzie, alebo vonkajšie rolety sú namontované na najmenších (najlacnejších) konzolách. Vďaka tejto skutočnosti vzniká medzi lamelami a rámom okna/dverí, tak malá medzera, že nie je možné osadiť pod žalúzie okennú sieť, alebo dverovú sieť. Sieť nie je kde ukotviť a nemá priestor pre osadenie. Toto je neodpustiteľný nedostatok, s ktorým sa stretávame veľmi často.

Príklady neprofesionálnej montáže roliet

Náš tip 

Požiadajte dodávateľa exteriérového tienenia, aby vám spoločne s osadením roliet/žalúzií vyriešil aj ochranu proti hmyzu. Častokrát je jediným možným riešením premontovať zle osadené vonkajšie žalúzie/rolety a upraviť schránky pre žalúzie. Ak máte tieniace zariadenie zabudované pod fasádou, potom jediným možným riešením, je montáž dverových sietí proti hmyzu pred vonkajšie rolety. Takéto riešenie je síce funkčné, ale za cenu výrazne zhoršenej manipulácie a straty estetického dizajnu.

5. Dekoračné balkóny a montáž medzi sklá

Dekoračné presklenia a mriežky môžu taktiež limitovat osadenie exteriérového tienenia a sietí proti hmyzu. Výrazne zhoršujú prístup pri montáži a servisu. Vo všetkých prípadoch, kedy je potrebné pre montáž, demontáž a servis zabezpečiť vysklenie, demontáž balkonových dekorácií je potrebné pamätať na zvýšené náklady a úpravu zmluvných podmienok realizácie, kedy tieto úkony bude znášať objednávateľ.

Pamätajte na to, že orientačná cenová ponuka nie je záväzné riešenie. Z našej strany nie je možné od stola riešiť technické detaily na mieru na základe zaslaných fotografií, meraní alebo informácií o hrúbke zateplenia. Za správnosť technického riešenia zodpovedá iba montážny pracovník, ktorý posudzuje miesto realizácie.

 

Nahoru