Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Nástrahy "zapustených" koľajníc a garniží

5.9.2023

Aké nástrahy na vás číhajú pri zabudovaní koľajníc do stropného podhľadu?

Požiadavky na zabudovanie koľajníc pre závesy a záclony do stropnej konštrukcie sa v projektoch objavujú celkom často. Najčastejšie sa jedná o zapracovanie do sadrokartónového podhľadu. Sadrokartónový podhľad sa spravidla rieši buď v jednej vrstve dosky (12,5 mm) alebo v dvoch vrstvách (2x12,5 mm = 25 mm). Napriek tomu, že riešení existuje niekoľko, je nevyhnutné pozrieť sa aj na nevýhody tohto riešenia.

Narušenie akustických vlastností stropu vplyvom prerušenia dosky

V prvom rade stropné podhľady sú navrhované z akustického hľadiska ako celistvé prvky, ktoré riešia nie len pohľadovú stránku, ale aj inú napríklad akustickú. V prípade, že dôjde k prerušeniu dosky pri inom riešení napojenia vzniká veľký akustický rozdiel. Pri montáži koľajníc do SDK stropu sa najčastejšie "otvára" SDK platňa tak, že profily koľajníc sú priamo kontaktne kotvenéna stropné CD profily, ktoré nesú SDK dosky. Toto riešenie v podstatne absolútne naruší účel stropu a všetky vibrácie ťahania závesu/záclony sa prostredníctvom bežcov a profilu prenášajú na stropnú konštrukciu, ktorá dané zvuky zosilní. Taktiež zosilní vibrácie motora a jeho samotnú hlučnosť. Toto riešenie je absolútne nevvhodné. Jedinú výhodu, o ktorej môžeme uvažovať, je estetická funkcia, ktorá je tiež do určitej miery sporná, nakoľko všetky koľajnicové systémy z našej ponuky sú vo finále zakryté riasením záclony či závesu. Zo skúsenosti nepomáhajú ani gumenné podložky medzi systém a samotnú konštrukciu.

Životnosť spoja dvoch nesúrodých materiálov

Medzi ďalšiu nevýhodu patrí detail medzi hranami koľajnicového systému a SDK podhľadom. A to nie je ideálne aj v prípade, keď je systém vybavený falcovaním a prekrýva SDK dosky. Jedná sa predovšetkým o kontakt dvoch rôznych materiálov, pričom koľajnica na rastri je sústavne zaťažovaná rôznou vahou pričom samotná doska je staticky bez zaťaženia. Tieto kontaktné línie sú tmeliteľné. No je otázna životnosť tohto riešenia.

Problémový servis

Poslednou nevýhodou je samotná servisovateľnosť systému, predovšetkým pri motorizovaných koľajniciach. Pri motore "UP = osadené z vrchu koľajnice" je nevyhnutné v prípade servisu či kontroly celú koľajnicu zložiť. Samotný systém ako taký je osadený niekoľkými komponentami, ktoré majú exterémne dlhú životnosť (remeň, prekrývacie sady, koncovky, apod.) . Môže sa však stať, že sa klient po čase rozhodne napríklad zmeniť spôsob otvárania záclony/závesu. Napríklad požaduje zmeniť spôsob otvárania od stredu na spôsob otvárania vpravo. V takom prípade je nevyhnutné koľajnicu vybrať, upraviť a znovu vložiť späť.

Špecifiká zabudovania koľajníc do trámového alebo železobetónového stropu

Iné špecifiká prináša zapracovanie koľajníc do trámových alebo železobetónových stropov. Pri drevených a trámových stropoch sa používa systém, ktorý sa osadí do vyfrézovanej drážky v dreve. Riešenie je bezproblémové. Pri železobetónových stropoch je veľmi dôležitá pripravenosť takéhoto stropu, ktorá je extrémne náročná na precíznosť šírky, hĺbky drážky a jej nivelitu či rovnosť.

Odporúčania výrobcu pre bytový sektor

Možno si kladiete otázku, prečo sa teda vyrábajú takéto koľajnice? Odpoveď priamo od výrobcu je veľmi jednoduchá. Koľajnice určené pre zabudovanie do stropného podhľadu sú určené predovšetkým pre riešenia ako sú kancelárie, haly, administratívne budovy, nemocnice, galérie apod. Ide o miesta, kde nie je kladený vysoký nárok na interiérové prevedenie. Ide o funkčné prevedenie, ktoré je jednoduché z hľadiska komplexnej dodávky stavby = dodáva firma, ktorá dodáva celú stavbu a je to súčasť stropu ako opcia resp. požiadavka. Všetky detaily sú zapracované už do projektu pre proces stavby.

Spotrebiteľom do domácnosti však odporúčame riešenie pomocou priznaných koľajníc. Samotné koľajnice sa vizuálne strácajú medzi stropom a stenou, sú prekryté závesom alebo záclonou. Taktiež sa pomerne často stretávame s tzv. "nikou", teda akýmsi tunelom, ktorý tvorí prirodzenú ochranu pred pohľadom na systém. V prípade dekorácie okna závesom aj záclonou odporúčame dvojradové riešenie, pri ktorom si vieme zvoliť ideálne rozostupy medzi systémami, či ideálnu kombináciu dvoch rozdielnych systémov, či už z pohľadu použitia (záclona subtílnejšia koľajnica a záves masívnejší profil) alebo funkčnosti (manuálna koľajnica na záclonu a koľajnica ovládaná šnúrou či motorická koľajnica na záves).

 

 

Nahoru