Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Globálny nedostatok čipov a ovládanie tienenia

8.12.2021

Globálny nedostatok vodičov a polovodičov negatívne vplýva na dostupnosť ovládania tieniacej techniky.

Keďže dlhodobo nepozorujeme zlepšenie situácie v oblasti dodávok senzorov, motorov s integrovaným prijímačom diaľkového ovládania a diaľkových ovládačov, radi by sme spotrebiteľov zodpovedne informovali o dostupnom riešení a minimalizácii rizík.

Čo spôsobilo nedostatok motorov a ovládačov?

Množstvo dodávateľov sa oficiálne odvoláva na okolnosti vyššej moci (Force Majeure). Pradou je, že vzniknutá situácia nie je otázkou novo vzniknutého problému, ale dlhodobý stav, ktorý pretrváva už od začiatku roka 2021. Súvisí s politickými opatreniami týkajúcich sa COVID 19, ktoré negatívne vplývajú na hospodársky vývoj, dopravu a výrobné kapacity najväčších čínskych producentov čipov. Už v júli 2021 boli v oblastiach juhovýchodnej Ásie (Malajsia, Tchaj-wan, Thajsko, Čína) vyhlásené prísne obmedzenia, ktoré vplývajú na harmonogram výroby a dodávok na strane dodávateľov a subdodávateľov, predovšetkým čo sa týka polovodičových súčiastok. Množstvo dodávateľov komponentov predĺžilo dodacie lehoty, alebo stanovilo množstvené limity. Poprední dodávatelia motorov, senzorov a ovládačov tieniacej techniky SOMFY a elero od začiatku roka napriek objednávkam neplnia svoje záväzky. Výroba senzorov (veterné, slnečné a dažďové čidlá) bola zatvorená na neurčito. Nedostatok čipov sa nepriaznivo dotkol aj výroby ovládačov. Spoločnosť SOMFY prestala dodávať jednokanálové diaľkové ovládače.

Nad ovládaním tieniacej techniky visí otáznik

Vzhľadom na to, že situácia sa vyvíja skôr negatívnym smerom a nikto nevie predpovedať, ako dlho tento stav potrvá, odporúčame spotrebiteľom prikloniť sa na stranu káblového ovládania. To znamená ovládanie žalúzií a roliet prostredníctvom nástenného vypínača, ktorý si môžete zakúpiť v elektropredajni v rovnakom dizajne ako vypínače na svetlá alebo prostredníctvom kabelového domácieho inteligentného systému, ktorý je kompatibilný so štandardnými motormi typu WT alebo Soft. Jedna z prvých reakcií eshopov zameraných na predaj motorov, ovládačov a čidiel bolo označenie ich nedostupnosti. Viď. Somfy eshop alebo elero eshop.

Predĺženie dodacieho termínu pre diaľkové ovládania a domácu automatizáciu Tahoma a Centero Home

Problematické sú najmä dodávky motorov s integrovaným prijímačom diaľkového ovládania pre vonkajšie žalúzie a vysielače diaľkového ovládania (diaľkové ovládače). Nedostatkové sú aj motory io značky SOMFY, príslušiace ovládače a inteligentný ovládací systém Tahoma. Spoločnosť Somfy ani elero nedokážu napriek objednávkam odoslaných v dostatočnom predstihu plniť dodávky. Z uvedeného dôvodu nemôže v súčasnosti nikto spotrebiteľom vopred garantovať dodací termín. Spoločnosť K-system ako jediný výrobca tieniacej techniky vytvorila systém ponuky náhradného riešenia s cieľom dohodnúť sa v prípade nedostatku motorov alebo ovládačov na náhradnom plnení vychádzajúcom z aktuálnych možností. 

Riziká pre spotrebiteľov vyplývajúce zo súčasnej situácie

Z dôvodu neustále rastúcich cien materiálovych vstupov, rastúcich cien energií a PHM a z dôvodu dodávok materiálu na prídel, existuje vážna obava, že množstvo montážnych firiem, ktoré teraz vyberajú zálohu za vopred nerealizované dodávky a služby, situáciu neustojí a spotrebitelia tak môžu prísť o svoje úspory. Spoločnosť K-system si svojich zákazníkov váži a  pristupuje k nim korektne, o čom svedčí aj samotný fakt, že ako jediná verejne priznáva globálne problémy. Našim cieľom nie je vyberať zálohy a čakať, ako sa situácia vyvinie. 

 

Nahoru