Chat
Sídlo K-system: 045 / 672 60 52
Žiar nad Hronom: +421 908 793 407
Banská Bystrica: +421 918 341 842
Bratislava: +421 918 341 854 +421 918 341 857 +421 918 530 141 +421 918 530 140
Levice:
Nitra: +421 918 341 862
Trenčín: +421 905 981071
Trnava:
poslať dopyt do e-shopu

Ako správne montovať koľajnice na závesy

6.12.2021

V tomto článku nájdete niekoľko zásad pre správne osadenie koľajníc.

Ak ste sa už rozhodli, že si budete inštalovať stropné koľajnicové garniže, resp. koľajnice na závesy a záclony svojpomocne, prinášame vám niekoľko typov, ktoré treba vziať do úvahy. V prípade, že ste sa rozhodli pre motorizované koľajnice s vyšším komfortom ovládania, odporúčame vám ich inštaláciu zveriť do rúk profesionála. Zásady platia tie isté, avšak je potrebné zabezpečiť bezpečné pripojenia do elektrickej siete.

Odstupy

Základný odstup koľajnice od posledného pevného bodu (okna, steny, radiátoru, parapety, ...) je minimálne 6 cm.

Osová vzdialenosť medzi koľajnicami (medzi záclonou a závesom) je idálne stanovená na 8 cm.

V prípade, že koľajnice sú montované s predným prekrytím (nikou, pelmetom, ...), odstup poslednej koľajnice je ideálny v rozostupe 6 cm.

V prípade montáže na konzoly do prekladu je idálne určiť výšku vrchnej hrany konzoly minimálne 12 cm od špalety výklenku.

Presahy

Presahy na koľajniciach je potrebné určiť pre parkovacie pozície závesov, aby nezasahovali do okenného otvoru a ponechali čo najväčšiu svetelnosť v priestore.

Minimálny presah je vždy 15 % z dĺžky koľajnice.

Ideálny presah je 20% z dĺžky koľajnice (pre obidve strany), teda pri parkovaní na obidvoch stranách 10 % z dĺžky koľajnice pre každú stranu.

Dĺžka koľajnice

v mm

miminálny presah na 1 stranu optimálny presah na 1 stranu minimálny presah na 2 strany optimálny presah na 2 strany
  15% 20% 15%/2 strany 20%/2 strany
2000 30 40 15 20
2500 38 50 19 25
3000 46 60 23 30
3500 52 70 26 35
4000 60 80 30 40
4500 68 90 34 45
5000 76 100 38 50
5500 82 120 41 55
6000 90 120 45 60

 

Odporúčaná dĺžka záclony a závesu

Pri určení dĺžky záclony a závesu je potrebné vziať do úvahy prirodzenú vlastnosť textilného materiálu - zrážanlivosť. Záclona by mala byť cca o 1 cm kratšia ako samotný záves. Vo všeobecnosti odporúčame dĺžku závesu od podlahy cca 2 cm a dĺžku záclony od podlahy cca 3 cm.

Nahoru