Panelové steny

Myšlienka posuvných panelových stien vychádza z japonskej kultúry. Miestnosti moderných japonských domovov sú rozdelené dreveným rámom, ktorý tvorí zároveň oporný systém. Časť z týchto priečok je posuvných a vďaka tomu je možná výrazná variabilita vnútorných priestorov. Posuvné steny môžu byť priehľadné (shoji) alebo nepriehľadné (fusuma). Izby medzi týmito priečkami tvoria akési zákutia.

Plné steny fusuma sú vyrobené z plátna dovážaného z Číny a obvykle slúžia na oddelenie priestorov v byte. Sú bohato zdobené. Priehľadné steny fusuma pomocou čiastočného zaclonenia prenikajúceho svetla dosahujú veľmi jemné farebné kontrasty interiéru.

Panelové posuvné steny, ako ich poznáme u nás, sa montujú do stropu ako deliaca stena alebo pred okno ako dekoratívny záves. Vyniknú najmä v priestorovo komfortnom interiéri ako solitérny prvok. Nosná hliníková konštrukcia umožňuje kombinovať počty koľajníc v závislosti od požadovanej šírky steny. Dizajnovo zaujímavá, ale najmä funkčná, je aj kombinácia 2 posuvných panelových stien za sebou. Jedna stena je z materiálu, ktorý prepúšťa svetlo, slúži ako denný záves pre tlmenie prichádzajúceho svetla a druhá časť z nepriesvitného materiálu s nižším priestupom svetla, slúži na zamedzenie nežiaducich pohľadov v osvetlenom interiéri počas večerných a nočných hodín.

Posuvné steny sú vyrobené z textílií alebo drevených tkanín. Panely aj nosný profil je možné objednať samostatne, čo umožňuje jednoduchú výmenu panelov v súlade s vybavením interiéru alebo použiť pre šitie vlastný dekoratívny materiál. V prípade manuálneho ovládania, odporúčame posuvné panelové steny vybaviť ozdobným klipom, ktorý zabráni ušpineniu textílie a deformácii okraja.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva posuvné panelové steny vyrobené na mieru. Panelové steny vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo Vašom okolí.

  • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
  • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
  • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
  • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
  • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
  • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Prečítajte si podmienky 5 ročnej záruky spoločnosti Leha pre spotrebiteľov TU.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.

Posuvné panelové steny si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prievidza, Prešov, Žiar nad Hronom, Žilina