Pevné slnolamy

Potrebujete zatieniť južne alebo juhozápadne orientovanú stranu fasády? Zdajú sa vám vonkajšie žalúzie zbytočné, lebo nepotrebujete vyťahovať a sťahovať lamely? Objednajte si pevné slnolamy.

Pevné slnolamy sú vyrobené zo stabilnej hliníkovej konštrukcie, v ktorej sú horizontálne pripevnené hliníkové lamely rôznych tvarov. Hliníkové lamely tvaru Z-90, S-90, S-75 a C-80 sú pevne fixované pod určitým uhlom  - na výber je uhol od 0° do 90°. Takto je interiér chránený pred nežiadúcim prehrievaním a pred priamym slnečným žiarením.

Pevné slnolamy sa používajú:

  • na zatienenie malých okien, kde nie je možné vyrobiť takú malú funkčnú exteriérovú žalúziu
  • na miestach, kde by nebolo možné nijakým spôsobom umiestniť ovládanie alebo ovládať exteriérovú žalúziu (vysoké presklené schodištia)
  • na miestach, kde je potrebné tienenie, ale nevyžaduje sa vyťahovanie, sťahovanie a naklápanie lamiel
  • na tienenie atypických okien, kde nie je možné vyrobiť vonkajšie žalúzie
  • tam, kde si architektonické hľadisko vyžaduje tienenie v neštandardných farbách (lamely aj rám sú dodávané vo farbe RAL podľa vlastného výberu).

Keďže pevné slnolamy sú vyrobené z rovnakých materiálov a v rovnakom dizajnovom prevedení ako vonkajšie žalúzie  sú ľahko kombinovateľné v rámci jedného objektu. Kontaktujte nás.

Máme bohaté skúsenosti s montážou slnolamov a pripravíme vám riešenie na mieru.

Prospekt Exteriérové žalúzie na stiahnutie tu.

Technické údaje

Pevné slnolamy sú vyrobené z trojstranného extrudovaného hliníkového rámu. Mimoriadnu pevnosť spoja zabezpečujú vnútorné hliníkové rohovníky. K rámu sú pomocou spojok pripevnené hliníkové lamely v požadovanom uhle.

Kotviaci materiál a jeho kvalita je nemenej dôležitou súčasťou slnolamu. Pri montáži používame výhradne certifikovaný spojovací a kotviaci materiál, ktorý je zárukou pevných spojov a kotvenia.

Maximálne a minimálne rozmery

Minimálna šírka Maximálna šírka Minimálna výška Maximálna výška
Slnolam Z-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slnolam S-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slnolam S-75 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slnolam C-80 150 mm 1400 mm 90 mm 3000 mm

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.

Slnolamy si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prievidza, Prešov, TrenčínŽiar nad Hronom, Žilina