Sídlo K-system, spol. s r.o.

ul. SNP 2780/180, 965 01 Žiar nad Hronom

navigovat
(funkčné len pre navigačné zariadenia, nie PC)

Otváracia doba

pondelok 6:30-15:00
utorok 6:30-15:00
streda 6:30-15:00
štvrtok 6:30-15:00
piatok 9:00-15:30

Z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky v dňoch 20.12.2018 - 07.01.2019 bude centrála spoločnosti zatvorená.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.