Rímske rolety

Boli inšpiráciou pre rímske rolety krásne plesové šaty talianskej princeznej? Romantický vzhľad nám ponúkajú mäkké záclonové tkaniny so širokou škálou odtieňov a množstvom vzorov s rafinovaným spôsobom riasenia. S rímskymi roletami sa vaše okná stanú stredobodom pozornosti.

Rímske rolety pri vyťahovaní vytvárajú pravidelné a efektné sklady. Skutočnosť, že látka je pripevnená k hliníkovému profilu pomocou suchého zipsu, umožňuje ľahké zvesenie a pranie textílie. Látka je označená pracími symbolmi.

V prípade objednania niekoľkých rímskych roliet, ktoré budú umiestnené vedľa seba alebo v rámci jednej miestnosti, je možné realizovať požiadavku na zjednotenie – tzv. ladenie a to buď ladením roztečí od hora (všetky dutinky budú šité od hora v rovnakej výške – využíva sa najmä ak všetky rímske rolety visia v rovnakej výške a sú rovnako dlhé) alebo zo spodu (všetky dutinky budú šité od spodu v rovnakej výške – využíva sa najmä ak rímske rolety visia v rôznych výškach, ale sú zakončené vždy v rovnakej výške).

Rímske rolety si u nás môžete objednať aj s podšívkou. Ide o technologicky náročný spôsob šitia, kedy dekoratívna látka a podšívka sú zošité k sebe na bočných lemoch. Vytvoriť dutinky znamená vziať obidve látky, dvojito ich zahnúť a ušiť horizontálnu dutinku. Bočné lemy sú vždy zahnuté dozadu. To znamená, že dekoratívna látka zo zadnej strany na bočných lemoch je viditeľná. Šírka lemu je vždy 200 – 300 mm.

Široký výber farieb a vzorov rímskych roliet, spôsobov šitia látok, možnosť výberu látok s rôznym stupňom zatienenia a možnosť výberu manuálneho alebo motorického ovládania robia ponuku rímskych roliet Štúdií tieniacej techniky K-system naozaj výnimočnou.

Technické údaje

Rímske rolety sa montujú do steny, do stropu alebo do steny s dištančnou konzolou. Látka je uchytená k hliníkovému profilu pomocou suchého zipsu. Vyťahovanie a sťahovanie látok sa vykonáva buď manuálne alebo elektromotoricky. V prípade motorického ovládania sú na výber motory Somfy Sonesse 230 V pre drôtové ovládanie a motory Somfy Sonesse RTS 230 V s integrovaným prijímačom pre diaľkové a stenové bezdrôtové ovládače.

Pri objednávke rímskych roliet je potrebné rátať s nábalom látky. Nemal by prekážať pri otváraní a zatváraní okien. Výška nábalu je závislá od zvoleného typu šitia (farba nití je ladená s farbou látky), typu systému a roztečí výstuží. Štandardne sa vzdialenosť roztečí pohybuje v rozmedzí 260 až 310 mm. Na želanie zákazníka je však možné výšku roztečí pozmeniť.

Dutinky pre sklolaminátové výstuže určujú celkový vzhľad rímske rolety. V našej ponuke nájdete až 3 rôzne typy šitia látky.

  • 1.   Dutinky z prednej strany – všetky dutinky sú priznané z pohľadovej časti

Vzdialenosť medzi dutinkami je 260 – 310 mm a závisí na celkovej výške rolety. Pri rímskych roletách s dutinkami z prednej strany prechádzajú navíjacie šnúrky vždy ob jednu dutinku. Transparentné záclonové látky majú párny počet polí a navíjacie šnúrky sú upevnené za kapsu spodného profilu. Dekoračné látky majú nepárny počet polí a navíjacie šnúrky sú upevnené za poslednú dutinku. Paket je tenší a visí pod profilom, je ale vyšší. Rozteč navíjacích šnúrok je max. 500 mm. Minimálny počet navíjacích šnúrok sú 2 ks.

  • 2.   Dutinky zo zadnej strany – všetky dutinky sú na zadnej strane látky, z predu je viditeľné prešitie

Vzdialenosť medzi dutinkami je 260 – 310 mm a závisí na celkovej výške rolety. Pri dekoračných látkach budú navíjacie šnúrky upevnené za poslednú dutinku tak, aby lícová strana látky pri vyťahovaní rolety bola vždy chránená proti slnku. Pri transparentných záclonových látkach sú navíjacie šnúrky upevnené za kapsu spodného profilu. Rozteč navíjacích šnúrok je max. 500 mm. Minimálny počet navíjacích šnúrok sú 2 ks.

  • 3.   Bez dutiniek – nenarušenie vzoru látky

Tento systém neobsahuje ušité dutinky ani laminátové výstuže. Látka sa pri vyťahovaní rolety prirodzeným spôsobom zhŕňa. Rozteč navíjacích šnúrok je max. 500 mm. Minimálny počet navíjacích šnúr sú 2 ks.

Možnosti spôsobov šitia rímskych roliet z ponuky Štúdií tieniacej techniky K-system sú naozaj široké. Niektoré typy šitia zámerne horné pole predlžujú v porovnaní so štandardnou roztečou laminátových výstuží a posledné polia sú dodávané v polovičnej veľkosi ako ochrana proti vyblednutiu látky slnkom.

Maximálne rozmery rímskych roliet sa môžu líšiť v závislosti na ploche, hrúbke látky, pomere strán a spôsobu ovládania.

Max. šírka 3000 – 4500 mm
Max. výška 3200 – 5900 mm

Tolerancia

Rozmery pri kompletných výrobkoch sa môžu líšiť ±50 mm (do výšky dvoch metrov) nebo 2 % (výška väčšia ako 2000 mm) od objednaných rozmerov.

Pri rímskych roletách s ladenými dutinkami je taktiež prípustná tolerancia ±50 mm. V prípade, že rímske rolety s ladenými dutinkami majú odlišné výšky je možné, že tieto rímske rolety budú mať kratší alebo žiadny ochranný sklad.

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.

Rímske rolety si môžete kúpiť v našich štúdiach tienaciej techniky:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prievidza, Prešov, TrenčínŽiar nad Hronom, Žilina