Akcie

Akcie

Vďaka aktuálnej zľave ušetríte a môžete získať aj ďalšie bonusy. Zavolajte nám hneď.

Mimoriadna vianočná zľava

Mimoriadna vianočná zľava  pre objednávky s montážou v mesiacoch január a február.

Objednajte si v termíne do 19. 12. 2018 niektorý výrobok z našej širokej ponuky s montážou v mesiaci január a február 2019. Získate tak mimoriadnu zľavu vo výške 10 %.

Zľava sa vzťahuje na všetky výrobky:

Viac informácií získate v našich štúdiách tieniacej techniky. Príďte si vybrať zo širokej škály farieb a prevedení. 
Tešíme sa na vašu návštevu.

Akcia trvá do 19. 12.  2018. Na priznanie zľavy je rozhodujúci  dátum úhrady. Kontaktujte nás ihneď:

Štúdio  telefón e-mail
Banská Bystrica 048/4156601 info.bb@ksystem.eu
Bratislava 02/44461349 infoba@ksystem.eu
Košice 055/7997441 info.ke@ksystem.eu
Nitra 037/7930181 info.nr@ksystem.eu
Prešov 0918/341843 info.po@ksystem.eu
Prievidza 0908/793407 info.pd@ksystem.eu
Trenčín 0905/981071 info.trencin@ksystem.eu
Žiar nad Hronom 045/6940401 info.zh@ksystem.eu

Máte otázku?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi
predpismi.